Svi podaci o kompaniji i Swift kod

Naziv kompanije RS ROLLCOM d.o.o.
Adresa Stojana Ljubića 17L, 11222 Beograd, Srbija
Adresa proizvodnje Karadjordjeva Karađorđeva 109A 11260 Umka/Beograd, Srbija
PDV RS 104852403
PDV obveznik od 12.03.2007
Matični broj 20254190
Šifra delatnosti 28120
Telefoni +381 64 230 8878 , +381 64 6464752
E-mail info@rsrollcom.com
rsrollcom@beotel.rs
Sajt www.rsrollcom.com