RSDSV- Vertikalna fioka velike nosivosti

Preuzmite formu za naručivanje roletne RSDSV home_agro_pdf_icon

Preuzmite primer forme za naručivanje roletne RSDSV home_agro_pdf_icon

  • Ram fioke izrađen je od aluminijumskih modularnih profila.
  • Jedinstveni sistem odbravljivanja fioke
  • Klizači izrađeni od čeličnog lima – pocinkovani (nosivost fioke do 150 kg)
  • Mogućnost postavljanja perforiranih ploče na obe strane rama radi lakšeg pričvršćivanja nosača opreme
  • Vertikalna izvlačeća fioka sa sistemom sigurnog zabravljivanja u uvučenom i izvučenom položaju.
  • Dubina fioke od 16” – 34” (406 – 864 mm)
  • Širina fioke 300-600 mm

KALKULACIJA DUBINE FIOKE RSDSV

D = S – 118

D – dubina fioke
S – dubina spremnika
118mm – minimalni odbitak za sigurno postavljanje

Tablica standardnih dubina fioke

D
mm 406 457 508 559 610 660 711 762 813 864
inch 16″ 18″ 20″ 22″ 24″ 26″ 28″ 30″ 32″ 34″

Primer određivanja dubine fioke

Ako je dubina spremnika S = 800mm
D = S-118
D = 800-118 = 682mm
Ovu računsku vrednost za D treba uporediti sa tablicom standardnih
dubina i uzeti prvu manju vrednost
U ovom slučaju treba izabrati D=660 mm (26″)

KALKULACIJA ŠIRINE FIOKE RSDSV

L – širina fioke sa klizačima
W – širina spremnika
B – širina vođice sa gumenom zaptivkom
D – dubina fioke

DIMENZIJE ZA MONTAŽU

D
mm 406 457 508 559 610 660 711 762 813 864
inch 16″ 18″ 20″ 22″ 24″ 26″ 28″ 30″ 32″ 34″
X1 120mm
X2 406 457 508 559 610 660 711 762 813 864
X3 132mm
X4 189mm
X5 418 469 520 571 622 672 723 774 825 876
X6 475 526 577 628 679 729 780 831 882 933

X1 i X2 – rastojanja modularnih profila od spoljnje ivice spremnika
X3,X4,X5,X6 – rastojanje rupa na klizačima od spoljnje ivice spremnika