Uslovi korišćenja

 • Molimo Vas da nam pošaljete pisani zahtev za naše proizvode.
 • Zahtev i Odobrenje zahteva su deo Ugovora o prodaji.
 • Naše cene su validne u mesecu izdavanja predračuna, a zavise jedino od cene aluminijuma na berzi.
 • Naša cene ne uključuju porez, ukoliko nije posebno naznačeno.
 • Rokovi isporuke u predračunu su striktni (osim u slučaju više sile).
 • Cene pokrivaju trošak proizvoda, ne i transporta.
 • U slučaju bilo kakve greške od strane RS ROLLCOM-a proizvod će biti ponovo pušten u rad odmah, a najkasnije u roku od 7 dana.
 • RS ROLLCOM daje dve godine garancije na svaki proizvod počevši od dana proizvodnje, garancija se ne odnosi na slučaj nepravilnog rukovanja.
 • RS ROLLCOM garancija (ako je prihvaćena) odnosi se na popravku proizvoda i njegovo dovođenje u prvobitno stanje. Garancija pokriva troškove rada i svih odgovarajućih komponenata kao i troškove povratnog transporta.
 • Reklamirani delovi ne produžavaju rok garancije.
 • Crteži sklapanja, tabele i ograničenja prilikom montaže su ilustrativna i ne obavezuju RS ROLLCOM.
 • Sve cene su neto tj. franko fabrika proizvođača.
 • Od trenutka slanja zahteva smatra se da je klijent informisan o uslovima proizvodnje i prodaje naših proizvoda.